شاگردان اونای امری با نتیجه یک بر صفر از سد واتفورد عبور کردند. ...