رئال مادرید با تساوی یک بر یک برابر لگانس متوقف شد. ...