تایید اساسنامه از سوی IOC/ رحیمی از هیات اجرایی رفتنی می‌شود؟ ...