شوخی توئیتر باشگاه رم با دریک، رپر معروف کانادایی: عکس گرفتن بازیکنان رم با دریک تا پایان فصل ممنوع شد! (عکس) ...