باشگاه استقلال: جریمه شدن استقلال از سوی AFC شایعه است ...