کنفدراسیون فوتبال آسیا، استقلال را جریمه نکرده است ...