سید عطاالله مهاجرانی در حساب توییتری خود درباره آتش سوزی کلیساى نتردام واکنش نشان داد. ...