عضو شورایعالی کار با اعلام اینکه نمایندگان دولت در جلسات شورایعالی کار بی طرف نیستند، گفت: وقتی کار به رای گیری می رسد، عملا توان چانه زنی گروه کارگری، سه در مقابل شش است. ...