یاران پورعلی گنجی در برابر الریان با شکست سه بر یک متحمل باخت شدند. ...