وزیر نیرو از دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل هیات ویژه ملی جهت تدوین مسائل مربوط به رویداد سیل خبر داد.

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع آفتاب
تاریخ ارسال 70 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه
 
Alexa Traffic for azarnewsonline.com