هنرمندان به همت خانه سینما طرح جمع‌آوری اسباب بازی برای کودکان سیل زده‌ی لرستان، گلستان و خوزستان را با حضور اقشار مردم برگزار کردند. این طرح تا بعداز ...