ماموران انتظامی شهرستان نی ریز گفت:یک قاچاقچی سوخت در نی ریز دستگیر شد. ...