دایی: فحش‌هایی که به ما دادند نثار خودشان باشد/دایی با کت و شلوار قهرمان شد ...