سردار آزمون جایزه برترین بازیکن ماه را دریافت کرد+عکس ...