معاون پزشکی استقلال امروز خودش عملیات بازگرداندن بازیکنان این تیم به میادین را زیر نظر گرفت. ...