بهروز وثوقی از میهمانان کنسرت حامد همایون در لس آنجلس کالیفرنیا بود. ...