یورگن کلینزمن احتمال هدایت تیم ملی چین را رد نکرد ...