کویت به دنبال بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتسال بانوان ایران ...