بخشدار اشترینان گفت: در جریان سیلاب اخیر در استان 43 میلیارد تومان به زیرساختهای شهری این شهر خسارت وارد شد. ...