در این نشست اساتید رشته های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل دیدگاههای خود را در خصوص مهمترین مسائل سیاست و روابط خارجی کشور بیان و سوالاتی را مطرح کردند.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع جماران
تاریخ ارسال 72 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه