فعالیت کارگروه های قرارگاه نوسازی مناطق سیل زده آغاز شد ...