آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در شرق تهران طی فروردین ماه 98 می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات ...