آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع خودروی شاسی بلند دست دوم تولید داخل در سطح بازار پایتخت طی فروردین ماه 98 است که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف ت ...