پژوهشگران موفق به ساخت حسگرهای پوشیدنی با الهام از پوست بدن انسان شده اند که می توانند به فرایند بهبود زخم کمک کند. ...