بازیکنان تیم شهرداری ورامین با کاروانی 25 نفره صبح روز دوشنبه تهران را به مقصد تایوان ترک کردند. ...