وزیر خارجه لبنان برای شرکت در نشست روسی عربی به مسکو رفت. ...