معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که شیوه استفاده از اراضی 48 هکتاری در منطقه پردیسان مشخص نیست، گفت:‌ در حوزه نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده عمدتا به بخش‌های نرم کار توجه شده است ...