رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا تصریح کرد: آمریکا فقط 16 سال از 242 سال تاریخش را در جنگ نبوده است. ...