مدافع و مهاجم پرسپولیس در تمرین امروز این تیم غایب بودند. ...