رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: شرکت مخابرات ایران همواره در حفظ و رعایت شان والای کارکنان خود کوشا بوده و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران روستایی ...