اینکه دولت ترامپ در کنفرانس مونیخ به سختی تلاش می کرد تا مخالفت خودش را نسبت به برنامه جامع اروپا در مورد اقدام مشترک با ایران بیان کند، بازتاب وسیعی ...