میزان نوشت: معاون اول رئیس‌جمهور از وزارت نیرو خواست تا بدون مماشات موضوع ساخت و سازها و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها را به طور ویژه در دستور کا ...