ر بازی nonograms katana نانوگرام‌ها یا همان جداول متقاطع ژاپنی پازل‌های منطق تصویری هستند که در آن سلول‌های یک شبکه باید طبق اعداد کناره‌های شبکه رنگ شده و یا سفید باقی بمانند تا در نهایت یک تصویر نمایان شود. به عنوان مثال اعداد 4 8 3 به این معنی است که به همین ترتیب، مجموعه‌هایی ازکلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه دانلود
منبع اندرویدها
تاریخ ارسال 64 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه
 
Alexa Traffic for azarnewsonline.com