تعهد امسال بنیادمسکن استان، احداث 280 واحد برای اقشار کم درآمد است ...