اپل به تازگی دامنه محدودیت های خود را برای کاربران ایرانی بیشتر کرده؛ اما تپ سی راه حل جدیدی برای نجات کاربران iOS از دردسرهای اپل معرفی کرده است. ...