سفیر دولت مستعفی یمن در واشنگتن از فشارهای جنبش انصار الله بر رئیس دولت مستعفی این کشور در طول بررسی پیش‌نویس قانون اساسی در سال 2014 خبر داد. ...