جیسون پَجِت، تنها فروشنده ای ساده بود که جز عیش ونوش و خوش گذرانی چشم انداز دیگری از زندگی خود نداشت؛ تااینکه در یک شب سرنوشت ساز همه چیز برای او دگرگ ...