کامبیز دیرباز با گلایه از اصرار یک مجری به پرواز همای، این رفتار را درست ندانست. ...