رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) متذکر شد: امروزه هیچ دستگاهی نیست که کاری از دستش جهت کاهش آلام سیل‌زدگان بربیاید و کوتاهی کند. وارد کردن اتهام ...