مهدی قائدی مدت زیادی نیست که به استقلال پیوسته، اما در همین زمان کم، با حاشیه هایی مواجه بوده است. ...