به تازگی 3 پیشنهاد برای خرید باشگاه چلسی به دست مالک این باشگاه رسیده است. ...