روایت خواندنی گذر از سیلاب برای نجات جان بیمار+ فیلم ...