در تصادف پراید و نی‎سان در شهرستان لردگان، یک نفر کشته و چهار نفر مصدوم شدند. ...