ایتنا - این عینک دارای هدفون‌هایی است که صدا را مستقیما به گوش شما هداست می‌کند. هواوی اظ‌هار کرده است که صدای خارج شده از‌این هدفون باید بسیار بلند ب ...