شعرخوانی احمد بابایی در اختتامیه اولین سوگواره شعر فاطمی «حریر سوخته» منتشر شد. ...