اداره ی ملی ایمنی ترافیک بزرگ راه آمریکا، 675,000 دستگاه نیسان ایکس تریل را به دلیل نقص سیستم ترمز اضطراری خودکار بررسی می کند. ...