معاون فنی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با اعلام اینکه برآورد خسارت سیل به زیرساخت های ارتباطی در سه استان ایلام، کرمانشاه و لرستان انجام شده است، گ ...