تصاویری از حضور روحانیون و طلاب در پلدختر و امداد رسانی به سیل زدگان ...