ثبت تعداد زیادی از انواع طرح های مفهومی گوشی هوشمند طی چند سال و چند ماه اخیر از تلاش گوشی‌سازان برای رقابتی کردن بازار برای خود، خبر می‌دهد. برخی از ...