معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اعلام کرد هیچ سرویس پرداخت آنلاینی اجازه ی ارائه ی سرویس پرداخت بر بستر شبکه های اجتماعی خارجی ندارد. ...